Γυμνάσιο | Λύκειο

Παρέχοντας ποιοτική εκπαίδευση εδώ και 97 χρόνια σε ένα περιβάλλον αγάπης, μέλημά μας είναι να βοηθήσουμε τους μαθητές να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητές τους, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα τη σχολική ζωή στο μέγιστο βαθμό.
ΚΑΝΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ
100 Χρόνια Ιστορίας
20 Επιλογές IGCSE
3810 Απόφοιτοι
18 Clubs

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Αμερικανική Ακαδημία βασίζεται σε τρεις πυλώνες.

Ακαδημαϊκά

Κάθε χρόνο, οι φοιτητές της Ακαδημίας μας κάνουν υπερήφανους με τις ακαδημαϊκές διακρίσεις που σημειώνουν στις εξωτερικές εξετάσεις. Για την επίτευξη των υψηλών αυτών μαθησιακών αποτελεσμάτων, γεγονός που αποδεικνύεται τόσο από τις επιτυχίες μας στις εξωτερικές εξετάσεις όσο και στην απόκτηση των βασικών δεξιοτήτων, η μάθηση υποβοηθείται με διαμορφωτικές και αθροιστικές αξιολογήσεις. Όλοι οι μαθητές καθοδηγούνται από την ομάδα των συμβούλων του σχολείου μας, η οποία αποτελείται από έναν εκπαιδευτικό ψυχολόγο, τον συντονιστή του προγράμματος σπουδών, την Ομάδα Ευημερίας Μαθητών, τους υπεύθυνους τμημάτων και τον συντονιστή του Βασικού Σταδίου 3 και 4 (ks3 & 4) ). Οι μαθητές ενθαρρύνονται να κάνουν διάφορα τεστ ψυχομετρικών και γνωστικών ικανοτήτων προκειμένου να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητές τους. Για τα αποτελέσματα του τρέχοντος έτους, δείτε πιο κάτω.

Διδακτέα Ύλη

KS 3 | Έτη 7-9, Ηλικίες 11-14

Στο ΚS 3 προσφέρουμε μια ποικιλία θεμάτων, στα πλαίσια ενός ολιστικού προγράμματος σπουδών, προκειμένου οι μαθητές να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, τις ατομικές ικανότητες και τις διατμηματικές τους δεξιότητες. Η εκμάθηση αξιολογείται μέσω διαμορφωτικής και αθροιστικής αξιολόγησης, προκειμένου να διασφαλιστεί το υψηλό επίπεδο επιδόσεων και η αποτελεσματικότερη απόκτηση των βασικών δεξιοτήτων. Ως εκ τούτου, οι μαθητές καθοδηγούνται κι ενημερώνονται σωστά γύρω από τις επιλογές των μαθημάτων (I) GCSE στο τέλος του 9ου έτους για το KS 4.

Καθόλη τη διάρκεια του KS 3, οι μαθητές λαμβάνουν φροντίδα και καθοδηγούνται από την Ομάδα Ευημερίας Μαθητών, καθώς και από ένα μέντορα σπουδών του Βασικού Σταδίου 5 στα πλαίσια του προγράμματος καθοδήγησης.

Όλοι οι μαθητές του 7ου, 8ου και 9ου έτους ακολουθούν ένα πρότυπο πρόγραμμα σπουδών, βασισμένο στο Εθνικό Πρόγραμμα Σπουδών της Αγγλίας, το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα μαθήματα:
Τέχνη (1 περίοδος) - Πληροφορική (2 περίοδοι) - Θέατρο (1 περίοδος) - Αγγλικά (5 περίοδοι) – Γαλλικά, Ισπανικά ή - Γερμανικά (3 περίοδοι) - Γεωγραφία (2 περίοδοι) - Μαθηματικά (5 περίοδοι) - Μουσική (2 περίοδοι) - Φυσική Αγωγή (2 περίοδοι) - Θρησκευτικές Σπουδές (2 περίοδοι) - Επιστήμη (4 περίοδοι).

Οι μαθητές διδάσκονται σε ενιαία τμήματα τα περισσότερα μαθήματα, αλλά στα Ελληνικά χωρίζονται βάσει των γνώσεων και των δυνατότητων τους σε επίπεδο Προχωρημένων, Μέσων ή Αρχαρίων. Όλοι οι σπουδαστές μελετούν επίσης Γαλλικά, Ισπανικά  ή Γερμανικά ως μία επιπλέον ξένη γλώσσα. Στο τέλος του Βασικού Σταδίου 3, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρακαθίσουν σε μια εξωτερική εξέταση Α1 στη γλώσσα της επιλογής τους.

Στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους οι μαθητές μας στο 7ο και 9ο έτος αξιολογούνται βάσει της αξιολόγησης CAT4. Πρόκειται για ένα Τεστ Γνωστικών Ικανοτήτων που παρέχει ένα συνοπτικό προφίλ της ικανότητας των μαθητών. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης, κατευθύνουμε επικουρικά τους μαθητές μας, τους παρέχουμε το κατάλληλο επίπεδο πρόκλησης και λαμβάνουμε ενημερωμένες αποφάσεις σε ό,τι αφορά την πρόοδό τους. Το εν λόγω τεστ μας παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα του εξατομικευμένου προφίλ του κάθε μαθητή σε ποικίλες πτυχές των γνωστικών του δυνατοτήτων.

KS 4 | Έτη 10-11, Ηλικίες 15-17

Στο KS 4 συνεχίζουμε να καλλιεργούμε κριτικούς στοχαστές, δίνοντας στους μαθητές μας τη δυνατότητα να ακολουθήσουν ένα ολοκληρωμένο και περιεκτικό πρόγραμμα σπουδών, προσφέροντας τους έναν συνδυασμό υποχρεωτικών και προαιρετικών μαθημάτων.

Για την επίτευξη των υψηλών μαθησιακών αποτελεσμάτων, τόσο στις εξωτερικές εξετάσεις όσο και στην απόκτηση των βασικών δεξιοτήτων, η μάθηση υποβοηθείται με διαμορφωτικές και αθροιστικές αξιολογήσεις, προκειμένου οι μαθητές μας να μπορέσουν να προχωρήσουν με επιτυχία στο KS5.

Όλοι οι σπουδαστές στο 10 και 11 έτος ακολουθούν ένα πρότυπο πρόγραμμα σπουδών που απαρτίζεται από τα μαθήματα (I)GCSE Αγγλικών, Μαθηματικών, Βιολογίας και Ελληνικών όπως επίσης και Θεολογικών Σπουδών και Φυσικής Αγωγής ως βασικά θέματα.

Οι μαθητές διδάσκονται σε ενιαία τμήματα τα περισσότερα υποχρεωτικά μαθήματα, αλλά τοποθετούνται σε διαφορετικές ομάδες στα Ελληνικά ανάλογα με τις γνώσεις και τις ικανότητές τους: στο GCSE Ελληνικών ως Δεύτερη Γλώσσα ή στην Πιστοποίηση της Μέτριας Γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας (Β2) και στα Αγγλικά: σε τμήματα εκμάθησης Αγγλικών ως Πρώτη ή Δεύτερη Γλώσσα.

Οι μαθητές έχουν τέσσερα προαιρετικά μαθήματα, τα οποία επιλέγουν για να ολοκληρώσουν συνολικά τα οκτώ (8) μαθήματα των εξετάσεων (I)GCSE στο τέλος του 11 ου έτους.

Προσφέρουμε μαθήματα από το εξεταστικό σώμα της Cambridge Assessment International Education (CIE) και την Pearson Edexcel.

CIE

Edexcel

Πληροφορική

Λογιστική

Αγγλικά ως Δεύτερη Γλώσσα

Τέχνη & Σχέδιο GCSE

Γαλλικά ως ξένη γλώσσα

Βιολογία

Ιστορία

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Αγγλική Λογοτεχνία

Χημεία

 

Θέατρο GCSE

 

Οικονομικά

 

Αγγλική Γλώσσα IGCSE

 

Γεωγραφία

 

Μαθηματικά

 

Μουσική GCSE

 

Ψυχολογία

 

Φυσική

   

 

CEFR

 

Ελληνικά Επίπεδο Β2

Σημαντική σημείωση:

Τα τρέχοντα προαιρετικά μαθήματα προσφέρονται με την προϋπόθεση ότι κάθε μάθημα θα προσελκύσει έναν ελάχιστο αριθμό μαθητών. Ο ελάχιστος αυτός αριθμός ποικίλλει από έτος σε έτος και από μάθημα σε μάθημα, καθότι εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως το μέγεθος των τάξεων και τις απαιτήσεις της διδακτέας ύλης. Συνεπώς, η Αμερικανική Ακαδημία Λευκωσίας διατηρεί το δικαίωμα να μην προσφέρει μαθήματα που παρατίθενται εδώ ως πιθανές επιλογές, αν αυτά δεν συμπληρώσουν τον ελάχιστο αριθμό μαθητών, όπως προκαθορίζεται, από το εκάστοτε ακαδημαϊκό έτος.

KS 5 | Έτη 12-13, Ηλικίες 17-19

Μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση της απαιτούμενης προετοιμασίας και παρακάθησης των εξετάσεων των (Ι)GCSEs, οι μαθητές μας προχωρούν στο τελικό στάδιο του εκπαιδευτικού ταξιδιού τους στην Ακαδημία πριν βάλουν πλώρη για το πανεπιστήμιο της επιλογής τους.

Στο KS 5 οι μαθητές μας ακολουθούν και πάλι ένα περιεκτικό πρόγραμμα σπουδών, προσφέροντάς τους έναν συνδυασμό υποχρεωτικών και προαιρετικών μαθημάτων.

Όλοι οι μαθητές στο 12 και 13 έτος ακολουθούν ένα πρότυπο πρόγραμμα σπουδών που απαρτίζεται από τα Αγγλικά, τις Θεολογικές Σπουδές και τη Φυσική Αγωγή ως βασικά θέματα όπως επίσης και Οικονομικές Σπουδές (μόνο για τους Υ13).. Στο 12 έτος οι μαθητές έχουν τέσσερα προαιρετικά μαθήματα σε επίπεδο προχωρημένου επιπέδου (A Level), τα οποία επιλέγουν μετά την δημοσίευση των αποτελεσμάτων των εξωτερικών εξετάσεών τους στο 11 έτος και με την καθοδήγηση της ομάδας των σχολικών συμβούλων (αποτελούμενη από έναν εκπαιδευτικό ψυχολόγο, τον συντονιστή προγράμματος σπουδών, την ομάδα ευημερίας μαθητών, τους υπεύθυνους των τμημάτων μας και το συντονιστή του KS 3 & 4. Σε αυτό το στάδιο οι μαθητές ενθαρρύνονται να παρακαθήσουν σε εξετάσεις ψυχομετρικών και γνωστικών ικανοτήτων, τα αποτελέσματα των οποίων τους διευκολύνουν να κάνουν την ορθότερη επιλογή σε ό,τι αφορά τη σταδιοδρομία τους στο μέλλον.

Στο 13 έτος, οι μαθητές έχουν την επιλογή να εγκαταλείψουν ένα από τα μαθήματα A Level και να αποφοιτήσουν με τρία μαθήματα A Level ή συνδυασμό μαθημάτων A Level και AS.

Προσφέρουμε μαθήματα από το εξεταστικό σώμα της Cambridge Assessment International Education (CIE) και την Pearson Edexcel.

CIE

Edexcel

Other examinations

Πληροφορική

Λογιστική

Πιστοποίηση πολλής καλής γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας (Κυβέρνηση)

Ιστορία

Τέχνη & Σχέδιο GCE A Level

IELTS

Αγγλική Λογοτεχνία

Βιολογία

 
 

Διοίκηση Επιχειρήσεων

 
 

Χημεία

 
 

Θέατρο GCE A Level

 
 

Οικονομικά

 
 

Ελληνικά

 
 

Μαθηματικά

 
 

Ψυχολογία

 
 

Φυσική

 

Σημαντική σημείωση:

Τα τρέχοντα προαιρετικά μαθήματα προσφέρονται με την προϋπόθεση ότι κάθε μάθημα θα προσελκύσει έναν ελάχιστο αριθμό μαθητών. Ο ελάχιστος αυτός αριθμός ποικίλλει από έτος σε έτος και από μάθημα σε μάθημα, καθότι εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως το μέγεθος των τάξεων και τις απαιτήσεις της διδακτέας ύλης. Συνεπώς, η Αμερικανική Ακαδημία Λευκωσίας διατηρεί το δικαίωμα να μην προσφέρει μαθήματα που παρατίθενται εδώ ως πιθανές επιλογές, αν αυτά δεν συμπληρώσουν τον ελάχιστο αριθμό μαθητών, όπως προκαθορίζεται, από το εκάστοτε ακαδημαϊκό έτος.

Η ομάδα Ευημερίας Μαθητών

Στην Αμερικανική Ακαδημία Λευκωσίας πιστεύουμε ότι η εξασφάλιση ενός περιβάλλοντος φροντίδας και υποστήριξης είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξή των μαθητών μας μέσα στο πολυεθνικό, πολυπολιτισμικό μαθητικό σώμα. Υποστηρίζουμε τις ποικίλες κοινωνικές, συναισθηματικές και προσωπικές τους ανάγκες που καθιστούν την κάθε προσωπικότητα ξεχωριστή, διασφαλίζοντας την ίδια στιγμή ότι κάθε μαθητής είναι ικανός να χρησιμοποιήσει στο έπακρο τις ευκαιρίες μάθησης που του παρέχονται στο σχολείο.
Για τους μεγαλύτερους μαθητές μας, η ομάδα προσφέρει επίσης συμβουλές για επαγγελματικό προσανατολισμό σχετικά με τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές τους επιλογές, καθώς και υποστήριξη με τις πανεπιστημιακές τους αιτήσεις.
Οι μαθητές και οι γονείς ενθαρρύνονται να μοιραστούν τυχόν θέματα που τους απασχολούν με τους καθηγητές μας, έτσι ώστε τα θέματα να μπορούν να επιλυθούν γρήγορα και αποτελεσματικά από την ομάδα Ευημερίας Μαθητών. Με αυτόν τον τρόπο διατηρείται ένα ασφαλές και υποστηρικτικό σχολικό περιβάλλον.

Προγράμματα Ποιμαντικής Φροντίδας

Μετά την Ακαδημία: Πανεπιστήμιο / Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Η αφοσιωμένη μας Ομάδα Eυημερίας Mαθητών καθοδηγεί, επιβλέπει και υποστηρίζει τη σχολαστική διαδικασία επιλογής κατάλληλου πανεπιστημιακού προορισμού, μαθημάτων και επαγγελματικών πεδίων για τους μαθητές μας. Αυτή η προσεκτική διαδικασία περιλαμβάνει κατ' ιδίαν συναντήσεις με τον κάθε μαθητή, ήδη από το 9ο έτος και μετά το 11ο, το 12ο και το 13ο έτος σπουδών, προκειμένου οι σπουδαστές να λάβουν ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τα προαιρετικά μαθήματα του επιπέδου IGCSE καθώς και Α Level. Στους μαθητές μας παρέχεται φροντίδα και συμβουλές οι οποίες, σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκών προσόντων, εξασφαλίζουν υψηλή απασχολησιμότητα και απόδοση των επενδύσεών τους στην ιδιωτική εκπαίδευση της Αμερικανικής Ακαδημίας Λευκωσίας.


Επίσης, φροντίζουμε οι μαθητές να παρακαθήσουν τα τεστ ψυχομετρικών και γνωστικών ικανοτήτων ενώ εργοδοτούμε έναν εκπαιδευτικό ψυχολόγο που βρίσκεται στο πλευρό τους καθόλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού ταξιδιού τους στην Ακαδημία.

Το Σύστημα των Οίκων
Το Σύστημα των Οίκων έχει σχεδιαστεί για να ενσωματώνει τις αξίες και το Χριστιανικό ήθος του σχολείου και έχει ως στόχο να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της σχολικής μας κοινότητας. Κάθε Οίκος συναγωνίζεται τους υπόλοιπους Οίκους για να επιτύχει το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μέχρι το τέλος του έτους. Οι νικητές απολαμβάνουν ένα γεύμα και υψώνουν το τρόπαιο της χρονιάς, το οποίο φέρει το χρώμα της ομάδας τους.
Κάθε μαθητής, με την είσοδό του στο σχολείο στο 7ο έτος, ανήκει σε ένα από τους τέσσερις Οίκους όπου και παραμένει μέχρι το τέλος του έτους. Όπου είναι δυνατόν, τα μικρότερα αδέλφια γίνονται μέλη του ίδιου Οίκου. Κάθε μέλος του προσωπικού της Ακαδημίας ανήκει επίσης σ' έναν Οίκο.
Κάθε Οίκος ορίζει έναν Αρχηγό από το 11ο έως το 13ο έτος, ο οποίος ενεργεί ως εκπρόσωπος του Οίκου του όλο το χρόνο, βοηθώντας να συντονιστούν και να οργανωθούν δραστηριότητες και εκδηλώσεις, ενώ εκπροσωπεί τον Οίκο του σε συναντήσεις με τη διοίκηση του σχολείου.
Στόχος του συστήματος των Οίκων είναι να παρέχουμε σε κάθε μαθητή κάθε Οίκου την αίσθηση ότι είναι ενεργό μέλος της σχολικής κοινότητας, καθώς και να του παρέχονται ευκαιρίες για την ανάπτυξη των κοινωνικών, πνευματικών, σωματικών και πρακτικών του δεξιοτήτων. Δίνεται στους μαθητές η αίσθηση της επίτευξης, τόσο εντός όσο και εκτός τάξης, ευκαιρίες για ηγεσία, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν την ατομική και συλλογική ευθύνη, καθώς και την αξία του "ευ αγωνίζεσθαι" και της "ευγενούς άμιλλας".
Το Πρόγραμμα Καθοδήγησης
Στην Αμερικανική Ακαδημία Λευκωσίας έχουμε διαπιστώσει ότι η καθοδήγηση είναι ένα ισχυρό εργαλείο που αυτή καθαυτή συνιστά εν δυνάμει μια υποστηρικτική υπηρεσία. Το πρόγραμμα καθοδήγησης περιστρέφεται γύρω από τη βοήθεια και την υποστήριξη των μαθητών ώστε να φτάσουν στο βέλτιστο των δυνατοτήτων τους, τόσο ακαδημαϊκά όσο και κοινωνικά. Η καθημερινή σχολική ζωή μπορεί να παρουσιάσει ποικίλες προκλήσεις και μπορούμε όλοι να επωφεληθούμε από τη στήριξή τους για να τις εξετάσουμε από μια άλλη οπτική γωνία, να τις κατανοήσουμε και να τις αντιμετωπίσουμε ώστε να επιτύχουμε τους στόχους μας στη ζωή.
Το πρόγραμμά μας λειτουργεί με συνδυασμό καθοδήγησης από συνομήλικους και εκπαιδευτικούς. Οι μαθητές από το 11ο έως και το 13ο έτος συμμετάσχουν εθελοντικά στο πρόγραμμα καθοδήγησης. Κάθε μέντορας με τη σειρά του καθοδηγείται από ένα μέλος της Ομάδας Eυημερίας Mαθητών. Οι μέντορες των μαθητών τοποθετούνται στη συνέχεια μαζί με έναν υποψήφιο για καθοδήγηση από το 7ο έως το 9ο έτος.
Οι σύμβουλοι στηρίζουν και ενθαρρύνουν συνεχώς τους συμβουλευομένους τους ώστε να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις δυνατότητές τους, να εντοπίσουν τυχόν προκλήσεις, να θέσουν στόχους ενώ συνεργάζονται για να επιτύχουν τους στόχους αυτούς. Πλην άλλων δε, οι στόχοι αυτοί εστιάζουν στην κοινωνική ένταξη, την οργάνωση, το άγχος και τη διαχείριση του χρόνου, την ανεξαρτησία κ.λπ.