Δημοτικό Σχολείο

Ένα μέρος για να μάθουν, ένα μέρος για να αυξηθούν!
BOOK A TOUR

Δημοτικό

Στο Δημοτικό, από την 1η μέχρι την 6η τάξη, παρέχεται στους μαθητές ολιστική εκπαίδευση για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται από το Εθνικό Πρόγραμμα Σπουδών της Αγγλίας, προσαρμοσμένo στις ανάγκες της πολυπολιτισμικής κοινωνίας στην Κύπρο.

Academics
Extended Day
After School Clubs
Ακαδημαϊκά Δημοτικού Σχολείου

Κάθε χρόνο, σε κάθε τάξη, υπάρχουν δύο τμήματα με μέχρι και 25 μαθητές. Το KS1 του Αγγλικού Εθνικού Προγράμματος Σπουδών καλύπτει την 1η και 2η τάξη Δημοτικού και το KS2 καλύπτει τις τάξεις 3η έως 6η.
Οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναπτύσσουν και ενισχύουν τις δεξιότητές τους στα ακόλουθα βασικά μαθήματα: Εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας, Μαθηματικά, Επιστήμη (συμπεριλαμβανομένης και της Μηχανικής), Τέχνη, Τεχνολογία [STEAM], Ιστορία, Γεωγραφία, PSCHE (Προσωπική & Κοινωνική Εκπαίδευση, Ιθαγένεια και Αγωγή Υγείας). Εξειδικευμένοι καθηγητές παρέχουν μαθήματα Ελληνικών, Φυσικής Αγωγής, Μουσικής, Θρησκευτικών και Πληροφορικής, με την προσθήκη της Τέχνης (από την Γ' τάξη και έπειτα).

Οι ελληνόφωνοι μαθητές διδάσκονται σύμφωνα με την ύλη που ορίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα Ελληνικά διδάσκονται, επίσης, ως πρόσθετη γλώσσα σε όλους τους άλλους μαθητές.
Κάθε παιδί που έρχεται στο σχολείο με περιορισμένα Αγγλικά υποστηρίζεται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας από το μάθημα "Αγγλικά ως πρόσθετη γλώσσα" (EAL) με τη βοήθεια εξειδικευμένων δασκάλων.

Τα μαθήματα του βασικού προγράμματος σπουδών συμπληρώνονται και υποστηρίζονται από μία σειρά σχολικών δραστηριοτήτων ανάλογα με την ηλικία. Επίσης, μία ομάδα είναι διαθέσιμη τέσσερις ημέρες την εβδομάδα μετά το σχολείο για υποστήριξη της εργασίας για το σπίτι.

Κάντε κλικ  εδώ για να δείτε το εγχειρίδιο για την 1η τάξη Δημοτικού

Διδακτέα ύλη

KS1

Επισκόπηση Προγράμματος Σπουδών για το έτος 1

Επισκόπηση Προγράμματος Σπουδών για το έτος 2

 

Τέχνη Στην πρώτη τάξη του Δημοτικού, τα παιδιά δουλεύουν με διάφορα υλικά πάνω σε διαφορετικά θέματα εργασίας.

Γεωγραφία:  Στην 1η και 2η τάξη του Δημοτικού (KS 1), οι μαθητές διερευνούν την περιοχή τους συγκρίνοντάς την με μία άλλη περιοχή στο εξωτερικό και ανακαλύπτουν τόσο το περιβάλλον των περιοχών αυτών, όσο και τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Αρχίζουν, επίσης, να μαθαίνουν για τον ευρύτερο κόσμο. Διεξάγουν γεωγραφική έρευνα μέσα και έξω από την τάξη. Έτσι, θέτουν γεωγραφικά ερωτήματα σχετικά με τους ανθρώπους, τους τόπους και το περιβάλλον, χρησιμοποιούν δεξιότητες που κατακτούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Ελληνικά:  Οι ελληνόφωνοι μαθητές της 1ης Δημοτικού ακολουθούν το πρόγραμμα των Ελληνικών του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο διδάσκεται σε όλα τα δημόσια δημοτικά σχολεία. Ο στόχος μας για τα παιδιά που μαθαίνουν Ελληνικά ως ξένη γλώσσα είναι να μάθουν λεξιλόγιο και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση στην επικοινωνία.

Ιστορία:  Στην 1η και 2η τάξη του Δημοτικού (KS 1), τα παιδιά μαθαίνουν για τον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Μαθαίνουν για σημαντικούς άνδρες, γυναίκες, παιδιά και γεγονότα από το πρόσφατο και πιο μακρινό παρελθόν, τόσο σε εγχώριο, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ακούν και ανταποκρίνονται σε ιστορίες και χρησιμοποιούν πηγές πληροφοριών, θέτουν και απαντούν ερωτήματα.

Εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας:  : Στην Αμερικανική Ακαδημία Λευκωσίας, διδάσκουμε Αγγλικά (Ανάγνωση, Γραφή και Γραμματική) με βάση τις παραμέτρους του Αγγλικού Εθνικού Προγράμματος Σπουδών. Επιπλέον, ακολουθούμε ένα πρόγραμμα εκμάθησης γραμματικής, το οποίο κτίζει δεξιότητες χρόνο με το χρόνο. Η καθοδηγούμενη ανάγνωση είναι επίσης μία πτυχή του προγράμματος σπουδών μας που υποστηρίζει τους στόχους του Αγγλικούς Εθνικού Προγράμματος Σπουδών.

Media Studies:  : Στα πλαίσια των μαθημάτων, κινούμενα σχέδια που αναπτύσσουν την κατανόηση, την κριτική σκέψη, την γλωσσική ευχέρεια και τις δεξιότητες στο γραπτό λόγο χρησιμοποιούνται ως βάση για εργασίες, το αποτέλεσμα των οποίων συχνά παρουσιάζεται στους γονείς στο σχολείο.

Μουσική:  Η μουσική είναι ένα κυρίως πρακτικό μάθημα. Τα παιδιά τραγουδούν, συνθέτουν, χρησιμοποιούν μουσικά όργανα και αναπτύσσουν τις δημιουργικές τους δεξιότητες σε μουσικές παραστάσεις. Μέσω της ενεργητικής ακρόασης, τα παιδιά μαθαίνουν και κατανοούν διαφορετικές περιόδους, στυλ και είδη μουσικής.

Φυσική Αγωγή: Μέσω της σωματικής δραστηριότητας, στόχος μας είναι να αναπτύξουμε την ευκινησία, το συντονισμό των κινήσεων του σώματος και την αυτοπεποίθηση. Όλα τα παιδιά έχουν δύο περιόδους Φυσικής Αγωγής την εβδομάδα. Στη διάρκεια των μαθημάτων αυτών, εξασκούνται με μπάλες, χορεύουν, γυμνάζονται και παίζουν. Υπάρχει μία ετήσια Αθλητική Ημέρα που πραγματοποιείται κατά τη θερινή περίοδο.

Προσωπική & Κοινωνική Εκπαίδευση και Αγωγή Υγείας(PSHE): :  Ακολουθούμε το πρόγραμμα SEAL (Κοινωνικές και Συναισθηματικές Πτυχές της Μάθησης), το οποίο βοηθά στη βελτίωση της συμπεριφοράς, βελτιώνοντας, έτσι, τη μάθηση. Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν θέματα που τα βοηθούν να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, να γνωρίσουν την προσωπικότητά τους, τα δυνατά τους σημεία και τις αδυναμίες τους, να γνωρίσουν το θέμα του σχολικού εκφοβισμού και να ξέρουν πώς να τον αποφύγουν ή τι συμβαίνει όταν τον συναντήσουν, να θέτουν στόχους, να κάνουν φιλίες και να τις κρατούν, και να μάθουν πώς να προετοιμάζονται και να αντιμετωπίζουν αλλαγές.

Θρησκευτικά:  : Χρησιμοποιώντας την εικονογραφημένη Βίβλο για Αρχάριους, τα παιδιά συναντούν τους κύριους χαρακτήρες και τα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης.

 

Oλοήμερο πρόγραμμα

Το Ολοήμερο πρόγραμμα προσφέρει επιπλέον εποπτεία για το παιδί σας μετά τις σχολικές ώρες, συμπεριλαμβανομένων του χρόνου για ένα γεύμα (το μενού είναι διαθέσιμο για να δείτε εδώ) και μίας σειράς από διασκεδαστικές και καλά οργανωμένες εξωσχολικές δραστηριότητες για δημιουργική μάθηση. Το πρόγραμμα διαρκεί μεταξύ 1:40 μ.μ. και 5:00 μ.μ. και είναι διαθέσιμο για μαθητές νηπιαγωγείου και δημοτικού. Η συμμετοχή στο Ολοήμερο πρόγραμμα θα βοηθήσει το παιδί σας να σκέφτεται δημιουργικά, να εξερευνά και να ερευνά, να αναπτύσσει τις δεξιότητές του για την επίλυση προβλημάτων, και να μοιράζεται αυτά που μαθαίνει με άλλους, μέσω του παιχνιδιού.
Επίσης, διοργανώνουμε το FAAN club όταν το σχολείο είναι κλειστό για τους μαθητές, αλλά δεν είναι δημόσια αργία. Αυτές οι ημερομηνίες δίνονται στην αρχή κάθε έτους. Τις μέρες αυτές, τα παιδιά ακολουθούν ένα πρόγραμμα παιχνιδιών και διασκεδαστικών δημιουργικών δραστηριοτήτων.

Το ολοήμερο πρόγραμμα και το FAAN Club οργανώνονται από εξειδικευμένο δάσκαλο και υποστηρίζονται από άλλα μέλη του διδακτικού μας προσωπικού.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

EAL

EAL (Αγγλικά ως πρόσθετη γλώσσα). Καταρτισμένοι δάσκαλοι συνεργάζονται με τους δασκάλους της κάθε τάξης, χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό ένταξης στο κύριο περιβάλλον της Αγγλικής γλώσσας ή διδάσκουν τα παιδιά ξεχωριστά, σε μικρές ομάδες για να ενισχύσουν την ικανότητα ομιλίας τους στα Αγγλικά.